Hitne intervencije

Za sve hitne intervencije obratite se najprije predstavniku suvlasnika koji je jedini ovlašten ovjeriti i potpisati nalog o izvršenoj intervenciji – izvješće o radu,

bez kojeg se račun za izvršenu hitnu intervenciju ne može platiti na teret sredstava zajedničke pričuve.

  • Radnim danom od 8 do 16 sati hitnu intervenciju prijavljuje predstavnik suvlasnika na brojeve telefona: (+385 1) 243 03 03; (+385 1) 243 03 06
  • Nakon 16 sati, te vikendom i praznicima hitnu intervenciju prijavljuje predstavnik suvlasnika na broj mobitela: (+385 98) 980 24 84