Naš tim

TEHNIČKI POSLOVI I ODRŽAVANJE

Martina Jakovac, dipl.ing.građ.
martina@hpc-spg.hr
Ksenija Tomić, dipl.ing.građ.
ksenija@hpc-spg.hr
Željka Pačar, bacc.ing.aedif.
zeljka@hpc-spg.hr
Marijan Sep, domar

RAČUNOVODSTVO I ADMINISTRACIJA

Maja Pilski, oec.
maja@hpc-spg.hr
Patricia Tripunović, oec.
administrativni@hpc-spg.hr

UPRAVA I PRAVNI POSLOVI

Domagoj Palatinuš, direktor
Petra Hrčić Palatinuš, izvršna direktorica
Ivica Palatinuš, prokurist
info@hpc-spg.hr

DODATNI KONTAKTI

Zapošljavanje i kadrovska služba
posao@hpc-spg.hr
Obračun i naplata pričuve
uplatnice@hpc-spg.hr