Naslovna

Nova web i mobilna aplikacija

Trenutno je u izradi nova web i mobilna aplikacija za suvlasnike zgrada kojima upravljamo, a koja će izvješćivanje suvlasnika učiniti još jednostavnijim i transparentnijim, te će svojim interaktivnim sučeljem omogućiti kvalitetniju i bržu komunikaciju s upraviteljem zgrade po pitanju svih aspekata upravljanja i održavanja: prijave kvarova financijskih izvješća provjere stanja dugovanja/plaćanja pojedinog suvlasnika plaćanja pričuve (skidanje 2D barkoda) ...itd.

Novi Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Obavještavamo sve zainteresirane suvlasnike zgrada kojima upravljamo da je 29.03.2024. objavljen novi Poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Rok za podnošenje projektnih prijava je 03.06.2024. Svrha ovog poziva Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od...

Javni poziv za nadoknadu troškova izrade boksova za odlaganje otpada

Obavještavamo suvlasnike i predstavnike suvlasnika zgrada u Gradu Zagrebu kojima upravljamo, da je objavljen Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada. Naime, gradskom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/22, 19/22 i 33/22)...

Poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje/sufinanciranje zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita

Obavještavamo vlasnike građevina, predstavnike suvlasnika zgrada kojima upravljamo na području Grada Zagreba da je objavljena Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23) sukladno kojoj: a) Grad Zagreb financira u 100 %-tnom iznosu: - uklanjanje grafita i - nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na svim vanjskim dijelovima građevine. Grad Zagreb za navedene radove odabire izvođača radova prema posebnim propisima o javnoj nabavi. b)...

E-uplatnice – slanje uplatnica za pričuvu e-mailom

Uplatnice za pričuvu možete primati i e-mailom. U svrhu točne identifikacije i zaštite podataka potrebno je ispuniti Zahtjev za slanje uplatnica za pričuvu e-mailom. Uplatnica se dostavlja putem e-maila u pdf formatu i identična je onoj na papiru, te sadrži 2D barkod za lakše plaćanje putem mobilnog bankarstva. S obzirom da većina aplikacija mobilnih bankarstava podržava i učitavanje 2D barkoda iz...