Ponuda

Osim ponude za upravljanje zgradom, ovdje možete preuzeti i sljedeće popratne dokumente:

ZAHTJEV ZA IZRADU PRIJEDLOGA UPRAVLJANJA ZGRADOM

Naknada upravitelju već od 0,02 EUR fiksno po četvornom metru površine zgrade

 • Bez skrivenih troškova i naknada
 • Transparentno vođenje sredstava zajedničke pričuve na računu posebne namjene odvojenom od poslovanja tvrtke upravitelja i zaštićenom od ovrhe
 • Financijski izvještaji u svakom trenutku dostupni svim suvlasnicima zgrade – putem pošte, e-maila i na našoj mrežnoj stranici (putem web i mobilne aplikacije)
 • Uplatnice za zajedničku pričuvu s otisnutim 2D barkodom i mogućnošću slanja e-mailom (odnosno putem aplikacije)
 • Učinkovit sustav kontrole i naplate dugovanja za pričuvu
 • Pravno, tehničko i financijsko praćenje i potpora svih aktivnosti upravljanja i održavanja Vaše nekretnine

POSLOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADA

 1. FINANCIJSKI POSLOVI

 • Obračun i zaduženje suvlasnika za plaćanje zajedničke pričuve zgrade
 • Distribucija uplatnica za pričuvu – dostavom i na e-mail, te kroz web i mobilnu aplikaciju
 • Izrada i slanje faktura za pričuvu pravnim osobama
 • transparentno i cjelovito knjigovodstveno vođenje zgrade – knjiženje i raspoređivanje uplata suvlasnika, te knjiženje i plaćanje računa dobavljača za izvršene poslove na zgradama isključivo po potpisanom nalogu predstavnika suvlasnika
 • prilagođena analitička financijska izvješća i rekapitulacije poslovanja zgrade dostupna svim suvlasnicima zgrade putem web i mobilne aplikacije, kao i trenutno stanje na dan po zahtjevu na e-mail, odnosno mjesečno ažuriranje izvješća na web stranici kojem se pristupa putem korisničkih podataka zaprimljenih s prvim uplatnicama
 • plaćanje svih zajedničkih troškova zgrade iz zajedničke pričuve – čišćenja, električne energije, naknade predstavniku suvlasnika…
 • mogućnost izbora plaćanja naknade upravitelju -> fiksno mjesečno, fiksno po m2 , u postotku ili po prostoru
 • obračun svih vrsta ugovora -> o djelu i podnošenje JOPPD obrasca Poreznoj upravi, ugovora o zakupu i svih drugih dodatnih primitaka i izdataka zgrade

 2. ZAJMOVI I PLATNI PROMET

 • zajmovi za sve poslove upravljanja i održavanja zgrade
 • dugoročni krediti više poslovnih banaka s redovitim uplaćivanjem pričuve kao jedinim osiguranjem i najpovoljnijom kamatnom stopom na tržištu; krediti za obnovu nakon potresa s najpovoljnijim uvjetima na tržištu
 • kratkoročne pozajmice uz vrlo jednostavnu i brzu proceduru i bez bilo kakvih drugih instrumenata osiguranja kao što su npr. upis hipoteke na stanove ili zadužnice suvlasnika
 • mogućnost oročavanja sredstava zajedničke pričuve usklađeno sa zakonskom regulativom
 • plaćanje zajedničke pričuve bez naknade putem kanala trajnog naloga, te mobilnog i internet bankarstva poslovnih banaka
 • uplatnice za zajedničku pričuvu HUB3A/IBAN s otisnutim 2D bar kodom uz mogućnost slanja suvlasnicima e-mailom, te putem web i mobilne aplikacije
 • poseban žiro-račun za zajedničku pričuvu otvoren u skladu s regulativom i zaštićen od ovrhe po računima upravitelja
 • mogućnost pregleda prometa žiro-računa -> internet bankarstvo i supotpis naloga ili vođenje na zajedničkom radi smanjenja troškova platnog prometa

3. TEHNIČKI POSLOVI

 • svaka zgrada ima svog referenta koji vodi brigu o zgradi
 • stručna tehnička pomoć u smislu održavanja, popravaka i poboljšanja nekretnine
 • povremeni i godišnji pregledi stanja zgrade
 • izrada popisa zajedničkih dijelova zgrade
 • izrada godišnjeg i višegodišnjeg programa upravljanja zgradom (GPU) usklađenog sa stvarnim potrebama
 • organiziranje manjih i većih, hitnih i nužnih građevinskih i drugih radova radi održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine
 • 24-satno dežurstvo za hitne intervencije
 • prikupljanje ponuda za poslove koji se ponavljaju u razmaku duljem od jedne godine, te izbor izvođača isključivo od strane većine suvlasnika za redovne, odnosno svih suvlasnika za izvanredne poslove i radove radi poboljšice
 • ugovaranje radova s izvođačima, kontrola, nadzor i primopredaja radova, te praćenje u garantnom roku
 • kvalitetni poslovni suradnici i kooperanti čije poslovanje mora biti usklađeno sa sustavom upravljanja kvalitetom
 • energetska obnova zgrada – izrada energetskog certifikata i projektne dokumentacije za energetsku obnovu, te prijava na natječaje za sufinanciranje sredstvima strukturnih i EU fondova za provedbu mjera energetske učinkovitosti
 • preuzimanje novoizgrađenih zgrada na upravljanje direktno od investitora
 • preuzimanje zgrada iz programa POS-a i otklanjanje nedostataka u garantnom roku
 • poseban program upravljanja i održavanja poslovnih zgrada i trgovačkih centara
 • domarska služba – kvartovski domar koji izvršava pregled više zgrada u jednom kvartu čime objedinjuje potrebe više zgrada uz manju cijenu usluge
 • Osiguranje zgrade – najpovoljnije osiguranje zajedničkih dijelova s najboljim pokrićem na tržištu – primjereno, osnovno i dodatno
 • prijava, likvidacija i naplata šteta na zajedničkim dijelovima i uređajima nekretnine za sva pokrića
 • povoljnije osiguranje posebnih dijelova – stanova i poslovnih prostora, koje je moguće ugovoriti uz dodatni popust

4. PRAVNI POSLOVI

 • pomoć pri sklapanju Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju
 • svi poslovi primopredaje zgrade od bivšeg upravitelja – preuzimanje poslova i dokumentacije zgrade
 • izrada svih odluka potrebnih za poduzimanje svih poslova upravljanja i održavanja
 • vođenje evidencije suvlasnika usklađeno s upisima u javne zemljišne knjige, odnosno knjigu položenih ugovora
 • pokretanje i vođenje svih poslova upisa zgrade i svih posebnih dijelova u zemljišne knjige – etažiranjem ili povezivanjem knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama
 • učinkovit sustav prinudne naplate dugovanja za zajedničku pričuvu putem opomena i ovrha, zastupanje u sudskim postupcima naplate pričuve
 • sastavljanje svih vrsta ugovora – o djelu, o zakupu i drugih dodatnih primitaka i izdataka zgrade
 • zastupanje suvlasnika u postupcima prema trećim osobama (investitoru, izvođačima radova i sl.)
 • pravni savjeti vezani za djelokrug rada upravitelja