Potres u Gradu Zagrebu

Potres u Gradu Zagrebu

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji

Njime se uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih potresom 22. ožujka 2020., određuje se gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom katastrofom, nadležna tijela kao i rokovi za postupanje i modeli financiranja.

Ciljevi Zakona

Osnovni ciljevi zakona podijeljeni su na kratkoročne i žurne te na dugoročne i sveobuhvatne ciljeve. Pod kratkoročnim se podrazumijeva konstrukcijska obnova zgrada s pojačanjem konstrukcijskih elemenata kako bi oštećene zgrade bile sposobne izdržati buduće potrese, te kako bi se što prije provela zaštita od daljnjih šteta i ugroze života i zdravlja ljudi koji koriste te zgrade ili se nalaze u njihovoj blizini, kao i žurni povratak stanovnika svojim domovima. Sve procedure u izvođenju radova na obnovi zgrada su podređene navedenom žurnom ispunjavanju tog osnovnog cilja. Sve ostalo je nadgradnja koja se nalazi u daljnjim fazama razvitka grada.

  1. Zbog narušene mehaničke otpornosti i stabilnosti, potrebno je žurno djelovati kako bi se spriječilo daljnje propadanje zgrada i time ugroza života i zdravlja ljudi:
1.1. Skraćenje svih procedura i postupaka
1.2. Žurna pomoć građanima
1.3. Žurne privremene mjere zaštite zgrada
1.4. Žurna konstrukcijska obnova zgrada s pojačanjem otpornosti i stabilnosti
  1. Zaštita povijesno urbane cjeline grada
  2. Cjelovita obnova zgrada javne namjene i zgrada koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  3. Svrhovito trošenje javnih sredstava uz maksimalnu kontrolu i uvid javnosti

Zakon je donesen, što slijedi?

Vlada je na sjednici u četvrtak 24. rujna 2020. godine, osnovala Stručni savjet za obnovu koji će obavljati savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Osnivanjem Stručnog savjeta osigurava se sudjelovanje struke u provedbi predmetnog Zakona te će se na taj način doprinijeti njegovoj kvalitetnijoj i uspješnijoj provedbi.

Stručni savjet ima predsjednika, dva zamjenika predsjednika te 20 članova i 20 zamjenika članova, a imenuje ih Vlada.  Predsjednik Stručnog savjeta je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, a zamjenici su mu Tomislav Pokaz iz Ureda predsjednika Vlade i Olivera Majić iz Grada Zagreba.

Članovi Savjeta su i Željko Uhlir iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Davor Trupković iz Ministarstva kulture i medija. Članovi Stručnog savjeta su istaknuti stručnjaci u svojoj struci.

Slijedi osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Fond se osniva za obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove osniva se Fond za obnovu. Osnivači Fonda su Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija.

Program mjera i aktivnosti obnove

Obnova i druge mjere provodit će se na način i u skladu s programima mjera i aktivnostima obnove, koje će donositi Vlada na prijedlog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo prijedloge programa mjera izrađuje u suradnji sa Stručnim savjetom za obnovu, a po potrebi i s drugim javnopravnim tijelima i osobama.

Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema ovom Zakonu, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo.

Što se obavlja i na koji način?

Na temelju ovoga Zakona obnavljat će se postojeće oštećene zgrade i to zgrade javne namjene, višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno poslovne zgrade i obiteljske kuće. Zakon ne predviđa obnovu pojedinačnih stanova, već samo konstrukciju zgrada čime se zadovoljava javni interes u čuvanju zdravlja i života ljudi koji te zgrade koriste ili se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini.

Oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja, obnavljat će se na 4 načina, prema Programu mjera: ili popravkom nekonstrukcijskih elemenata bitnih za uporabljivost zgrade, ili popravkom konstrukcije, ili pojačanjem konstrukcije, ili cjelovitom obnovom, odnosno kombinacijom više načina ovisno o ocjeni ovlaštenog projektanta.

Zakon predviđa izradu projekta obnove zgrade, ovisno o namjeni zgrade odnosno dijela zgrade koji se obnavlja, koji mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljne zahtjeve za mehaničku otpornost i stabilnost najmanje u jednakoj mjeri kao prije obnove, a ako je to moguće i pojačanjem konstrukcije.

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove građevinskih konstrukcija iz Priloga III. Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (Narodne novine, broj 75/20).

Više na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva

Vodič za aktivnosti nakon potresa MGIPU

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je „Vodič za aktivnosti nakon potresa“ koji donosi pregled svih dosadašnjih aktivnosti Ministarstva vezanih za sanaciju oštećenih zgrada u potresu.

Uz Vodič za građane Ministarstvo je pripremilo i preporuke za primjenu Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda za procjenu štete na građevinama. U preporukama je dano stručno mišljenje o načinu izvršenja postupka, propisanim procedurama i odabranoj metodologiji te tko i kako procjenjuje štetu na oštećenoj imovini koja se dogodila u potresu.

Donesene su i izmjene i dopune Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije koje su stupile na snagu 2. srpnja 2020. godine. Cilj izmjene i dopune Tehničkog propisa je jasnije definirati postupak popravka i pojačanja konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskih elemenata s razinom obnove koja je primjerena opasnosti područja i potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu oštetljivost zgrade i njezinu namjenu.

Za pomoć građanima Ministarstvo graditeljstva je oformilo poseban tim stručnjaka u Ministarstvu koji se bave isključivo rješavanjem problema vezanih za obnovu od potresa te je otvorena i posebna telefonska linja za građane 01/3782-117 na koju se mogu obratiti svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Objavljen poziv za pomoć u sanaciji nakon potresa

Ministarstvo je 23. listopada 2020. godine objavilo izmjenu Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice kojom se rok za podnošenje prijava zaključuje s danom stupanja na snagu Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Po stupanju na snagu Prvog Programa mjera, novčana pomoć građanima za radove hitnih sanacija nastavit će se dodjeljivati temeljem Prvog Programa mjera, što znači da će krajnji rok za podnošenje prijave za dodjelu sredstava biti 30. lipnja 2021. godine, kako je to predviđeno samim Prijedlogom Programa mjera za koji se trenutno provodi javno savjetovanje.

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te prijavi na javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati na telefon 01/3782-117.

Prijave se zaprimaju putem elektroničke usluge e-Hitni popravak zgrada oštećenih u potresu sustava e-Građani od 10. lipnja do 31. listopada 2020. godine. Podnositelji prijava moći će ostvariti maksimalnu novčanu pomoć u iznosu od 12.000 kuna, koja obuhvaća troškove potrebnih instalacija, troškove projektne dokumentacije i samih radova.

Zgrade kojima upravljamo prijavljujemo po izričitom nalogu predstavnika suvlasnika

Uputstva vlasnicima zgrada i upraviteljima za sanaciju dimnjaka – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 15.05.2020. u javnoj je raspravi

Obnova zgrada oštećenh u potresu i uloga upravitelja zgrada u obnovi – prijedlog HPC-SPG

Postupak puštanja plina u zgrade oštećene potresom

 

Postupanje nakon potresa

Sva oštećenja zgrada potrebno je najprije prijaviti Gradu Zagrebu radi brzog pregleda građevine. Grad Zagreb uveo je besplatnu telefonsku liniju 0800 8802 i 0800 8805 za građane izravno pogođene potresom. Ukoliko nakon potresa sumnjate u ispravnost plinskih instalacija možete se javiti na besplatni broj 0800 400 400. U slučaju poteškoća s opskrbom vodom, građani se mogu javiti na broj 01/6163 999. Građani mogu nazvati broj za Hitne intervencije 01/6585 147.

Kroz besplatne brojeve 0800 8802 i 0800 8805 osigurana je i sva druga potrebna asistencija građanima koji su pretrpjeli potresom uzrokovane štete.

https://www.zagreb.hr/besplatni-telefoni-0800-8802-i…/156548

Prijava za pregled građevina nakon potresa

Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba izradio je aplikaciju „Prijava za pregled građevina nakon potresa“. Molimo građane da na poveznici https://arcg.is/1vafny0 popune aplikaciju. Na ovaj način ćete pomoći i ubrzati procjenu štete.

Prijava za pregled građevina nakon potresa

Prijava šteta na objektima po objavljenom javnom pozivu Grada Zagreba

Gradonačelnik Grada Zagreba je 23. ožujka 2020. proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom na području grada Zagreba.
Detaljnije upute vezane za proceduru prijave šteta objavljene su na web-stranici Grada Zagreba.

Kratke upute o postupanju vezano za prijavu štete

Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta mogu prijaviti štetu na imovinu.

Rok prijave je do proglašenja kraja pandemije.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na besplatni broj telefona 0800 88 03 i na putem meilaprijavastetepotres@zagreb.hr
Uputu za popunjavanje Obrasca objavljene su i na www.zagreb.hr na linku potres, a isti će se moći preuzeti u pisarnici.
 
Tko ispunjava obrazac

Predstavnici suvlasnika u stambenim zgradama podnose prijavu za zajedničke prostorije ( šupe, kotlovnice, lift, krovište, stubište, dimnjaci, fasade i ostalo što spada u zajedničke prostorije). Ukoliko zgrada nema predstavnika suvlasnika prijavu podnosi prinudni upravitelj zgrade na temelju dostavljenih podataka od suvlasnika.

Zaključak o proglašenju prirodne nepogode ➡️ https://www.zagreb.hr/zakljucak-o-proglasenju-prirod…/156586
Javni poziv za prijavu štete na imovini ➡️ https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-prijavu-stete-n…/156593
Obrazac za prijavu štete ➡️ https://survey123.arcgis.com/…/7bdaffd5c9a94e71afc59ce1e26f…

Podijelite objavu