Prilagodba poslovanja na novu EUR valutu

Prilagodba poslovanja na novu EUR valutu

Poštovani korisnici,

Želimo Vam skrenuti pozornost na sve ključne promjene koje će se, sukladno zakonodavnom okviru – Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22) i druge propise, od 1. siječnja 2023., kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, primjenjivati i na naš poslovni odnos:

  • Od 01.01.2023. važeće ugovore nije potrebno mijenjati odnosno sklapati nove.
  • Novi ugovori koji se sklapaju od 01.01.2023. sklapat će se u valuti EUR.
  • Otvorene stavke – dugovanja u kunama na dan 31.12.2022. se 01.01.2023. automatski preračunavaju u euro i od tog se datuma plaćaju u EUR valuti.
  • Nakon 01.01.2023. sva Vaša plaćanja zajedničke pričuve izvršavajte u EUR valuti primjenjujući fiksni tečaj konverzije i pravila zaokruživanja iz Zakona o uvođenju EUR-a kao službene valute u RH – na posljednjim uplatnicama koje ste dobili u kunama u svrsi doznake upisan je točan iznos u EUR valuti koji je potrebno platiti nakon 01.01.2023.
  • Računi i ponude na temelju kojih se izvršavaju plaćanja moraju biti iskazani u službenoj valuti. U razdoblju do 31.12.2022. knjigovodstvena isprava iskazuje se u kuni, a u razdoblju od 01.01.2023. iskazuje se u EUR valuti, kao jedinoj službenoj valuti od 01.01.2023. godine.
  • Svi brojevi poslovnih računa odnosno žiro-računa zajedničke pričuve zgrada ostat će isti, odnosno bit ćete u mogućnosti nastaviti izvršavati plaćanja na iste brojeve žiro-računa računa zajedničke pričuve kao i do sada.
  • Sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćate ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje. Banka će postupati na ovaj način do 1.7.2023. godine
  • Financijska agencija će nakon 1. siječnja pa do 30. lipnja 2023. godine zaprimati naloge ispostavljene u valuti kuna te će ih provoditi u eurima, uz primjenu konverzijskog tečaja. Također, za vrijeme dvojnog optjecaja, odnosno u prva dva tjedna siječnja 2023. godine, građani svoje naloge mogu plaćati u kunama, bez obzira na to jesu li isti ispostavljeni u kunama ili eurima.

Zbog prilagodbe cjelokupnog poslovanja na novu valutu koja će biti implementirana tijekom prvog tjedna siječnja, moguća su mala kašnjenja u plaćanjima prvenstveno zbog prilagodbe bankarskog sektora, te dostavi uplatnica za pričuvu za prvi kvartal, no isto se nikako neće smatrati dugovanjem, te u tom smislu molimo za Vaše strpljenje i razumijevanje.

Share this post