Program obnove zagrebačkih pročelja

GRAD ZAGREB – OBNOVA ZAGREBAČKIH PROČELJA

23.03.2017. objavljen je novi Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada

MODEL SUFINANCIRANJA

ulično pročelje
– sufinanciranje 80%

ostala pročelja
– sufinanciranje 60%.

Predstavnici suvlasnika ili upravitelji višestambenih zgrada koji su se prijavili na Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada na temelju Zaključka o namjeri sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16) ne moraju ponovo podnositi prijavu za iskazivanje interesa.

Novi Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada 23.03.2017. – rok za prijavu 45 dana

 

Grad Zagreb je 10.12.2016. objavio Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada kojim je suvlasnicima omogućeno korištenje sredstava prema sljedećem modelu sufinanciranja:

ZONA A
sufinanciranje obnove uličnog pročelja višestambene zgrade 80%, a dvorišnog  i ostalih  pročelja zgrade 60%;

ZONA B
sufinanciranje obnove uličnog pročelja višestambene zgrade 70%, a dvorišnog  pročelja zgrade 60%,  te ostalih pročelja zgrade 30%;

ZONA C
sufinanciranje obnove uličnog pročelja višestambene zgrade 60%, a dvorišnog pročelja zgrade 50%,  te ostalih pročelja zgrade 20%.

Suvlasnicima zgrada koji iskažu interes za obnovu uličnoga, dvorišnog i ostalih pročelja može se sufinancirati obnova svih pročelja, a onima koji iskažu interes za djelomičnu obnovu pročelja može se sufinancirati obnova dvorišnog i ostalih pročelja uz uvjet da je obnovljeno ulično pročelje.

Rok za prijavu je 90 dana od objave Poziva.

Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada 10.12.2016. – rok za prijavu 90 dana

Lista prioriteta obnove pročelja višestambenih zgrada u Zagrebu – stanje na dan 08.12.2017.