Seminari

“Upravljanje i održavanje stambenih zgrada”

Trakošćan, 22.-24. listopada 1998.g.

Na prvom održanom seminaru takve vrste u Republici Hrvatskoj kojim smo pokušali upraviteljima zgrada i suvlasnicima približiti ovu problematiku i educirati ih o svim aspektima upravljanja, obrađene su sljedeće teme: Definiranje suvlasničkih dijelova u stambenoj zgradi – posebni, sporedni i zajednički dijelovi stambene zgrade, te zajednički dijelovi dviju i više zgrada, Godišnji program održavanja i upravljanja stambenom zgradom, Određivanje vlasništva na određenim posebnim i zajedničkim dijelovima zgrade, Provedba vlasništva posebnog dijela i suvlasništva nad zajedničkim dijelovima zgrade, Kućni red, Primjena propisa i mjere zaštite od požara u stambenim i poslovnim zgradama, Stanje zaštite od požara i održavanje vatrogasnih aparata i dr.

“Upravljanje i održavanje stambenih zgrada II”

Trakošćan, 26. i 27. listopada 2000.g.

Na drugom po redu seminaru organiziranom prvenstveno za upravitelje zgrada, te predstavnike suvlasnika obrađene su teme: Osobitosti upravljanja zgradama u primjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s osvrtom na prinudnu upravu i pravni položaj skloništa, Prava i obveze građevinske inspekcije u poduzimanju mjera na uklanjanju nedostataka na zgradi, Upravljanje i održavanje stambeno-poslovnih zgrada u gradu Rijeci, Održavanje i tehnička kontrola dizala, Kućni dimnjaci, Distribuiranje financijskih informacija – izvješća suvlasnicima zgrada putem interneta i automatiziranih servisa, Izvanredni poslovi – dozvole i suglasnosti za njihovo obavljanje, Obvezna pričuva, Pretvorba društvenog vlasništva i dr.

Održavanje, obnova i namjena građevina u zaštićenim povijesnim cjelinama”

Opatija, 15. i 16. svibnja 2003.g.

Seminar je organiziran u suradnji s Ministarstvom kulture RH, Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, Hrvatskom udrugom upravitelja zgrada, te Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

Obrađene su teme zaštite i očuvanja graditeljske baštine – pravni i ekonomski aspekti, zaštita, raznovrsnost u posjedovanju i očuvanju graditeljskog nasljeđa, održavanje i rekonstrukcija građevina graditeljske baštine, stvarna prava na kulturnim dobrima, provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine putem upravitelja nekretnina i dr.

Svi suvlasnici novougovorenih zgrada besplatno, na poklon dobivaju primjerak

prve knjige o upravljanju i održavanju zgrada i kulturi stanovanja koja sadrži sve najvažnije informacije o stanovanju u višestambenim zgradama

POSEBNA PROMOTIVNA AKCIJA!

“Spomenička renta i očuvanje kulturne baštine”

Stubičke Toplice, 23. i 24. listopada 2003.g.

Seminar je održan u suradnji s Ministarstvom kulture RH, uz suradnju stručnjaka Porezne uprave Ministarstva financija i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Cijeneći potrebu da se na dosljedan i stručan način novodonešene zakonske odredbe provedu u praksi uz puno uvažavanje lokalnih potreba i mogućnosti, prikazane su mogućnosti i način provedbe članka 112. do 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

“Upravljanje i održavanje stambenih zgrada V – sudska praksa 9 godina poslije”

Tuheljske toplice „Terme Tuhelj“,  20. i 21. listopada 2005.g.

Seminar je održan uz potporu Ministarstva pravosuđa i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Sudska praksa u provođenju i primjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima od velikog je interesa i koristi kako za upravitelje zgrada, suvlasnike i njihove predstavnike, odvjetnike, pravnike, djelatnike lokalne uprave i samouprave, tako i za djelatnike pravosuđa, u razmjeni iskustava i usklađivanju svojih stajališta u sudskoj praksi.

“Vodiča za suvlasnike zgrada – Priručnik o stanovanju”

Sadržajno smo obuhvatili najvažnije obavijesti o upravljanju i održavanju zgrada, posebnosti zaštite, obnove, očuvanja i održavanja graditeljstke baštine; djelatnosti najvažnijih komunalnih tvrtki i javnih poduzeća (Vodoopskrba i odvodnja, HEP-Toplinarstvo i HEP Distribucija DP Elektra Zagreb); o sudskoj praksi – izvanparnični postupci (ovrha radi naplate pričuve), upisu u zemljišne knjige; praktični prilozi – izvodi iz zakona, uredbi, odluka i pravilnika, te oglasni dio u kojem smo predstavili proizvode i usluge tvrtki, obrtnika i drugih poslovnih subjekata čija je djelatnost namijenjena čovjeku – obitelji – vlasniku stana i stambeno-poslovnoj zgradi.