Vodič za suvlasnike zgrada

Upravljanje, održavanje i kultura stanovanja

Knjiga koja je pred Vama pripremljena je i tiskana po prvi put u nas. Potreba za izdavanjem Vodiča za suvlasnike zgrada, rezultat je dugogodišnjeg iskustva u upravljanju i održavanju zgrada, ali i organiziranju seminara – savjetovanja iz područja koja reguliraju tu problematiku. Novi sustav upravljanja i održavanja zgrada uveden je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine, gotovo 8 godina. Zakonom je određeno PRAVO I DUŽNOST suvlasnika nekretnine da sudjeluju u njenom upravljanju, a sva sredstva koja u tu svrhu izdvoje, koriste se za uređivanje i održavanje SVOJE ZGRADE. Od početka primjene Zakona, više ne postoji sustav solidarnosti u održavanju stambenih zgrada. Tijekom tog razdoblja došli smo do saznanja o velikom nesnalaženju, neinformiranosti, neznanju i pomanjkanju razine svijesti suvlasnika o tome što upravljanje i održavanje zgrada u njihovu vlasništvu uopće podrazumijeva. Cilj Vodiča je, uz edukaciju, i otklanjanje konfliktnih situacija i nepotrebnih komunikacija između suvlasnika i upravitelja zgrada, izvođača radova, komunalnih tvrtki, državnih institucija, kao i poticanje dobrih susjedskih odnosa u zgradi i širem susjedstvu

 • mr.sc. Jadran Antolović, državni tajnik Ministarstva kulture RH
 • Jadranko Husarić, dipl.ing.građ., pomoćnik direktora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb
 • Zlatimir Kaštelanac, dipl.ing.stroj., načelnik Inspektorata unutarnjih poslova, MUP RH
 • Davor Mrduljaš, dipl.iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
 • IZVRŠNA UREDNICA: Petra Hrčić Palatinuš, izvršna direktorica HPC-SPG d.o.o.
 • GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Ivica Palatinuš, direktor HPC-SPG d.o.o.
 • Gordana Carević, dipl.iur., Ministarstvo kulture RH, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove,
 • Željko Fugger, dipl.ing., predsjednik Hrvatske udruge upravitelja zgrada,
 • Slavica Garac, dipl.iur., predsjednica Izvanparničnog odjela Općinskog suda u Zagrebu,
 • Neven Holjević, dipl.ing., nadzornik za unutarnje poslove Inspekcije za zaštitu od požara i vatrogastvo MUP RH
 • Petra Hrčić Palatinuš, izvršna direktorica HPC-SPG d.o.o.
 • Jadranko Husarić, dipl.ing.građ., pomoćnik direktora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb
 • Željko Jakobović, ing.
 • dr.sc. Fedor Kritovac
 • Anton Kržan, dipl.ing., predsjednik Tehničkog odbora Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo DZNM/TO 178 Dizala, pokretne stube i pokretne trake za osobe
 • Berislav Maršanić
 • Ljerka Morović Pavić, dipl.iur., savjetnica na Upravnom sudu RH
 • Davor Mrduljaš, dipl.iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
 • Ivica Palatinuš, direktor HPC-SPG d.o.o.
 • Boris Pavlić, dipl.iur., direktor Pogona posebne toplane, HEP Toplinarstvo d.o.o.
 • Irena Radeka, dipl.ing., HEP Distribucija d.o.o.
 • Nives Radišić, dipl.iur., sutkinja Općinskog suda u Zagrebu
 • Vladimir Shek, prof., HEP Distribucija d.o.o.
 • Petar Stracenski, prof.dipl.ing.građ., direktor “VJEŠTAK” d.o.o.

Fotografija na naslovnoj stranici: Domagoj Palatinuš

Kompjutorska priprema: Krešimir Bauer Sokol

Tisak: Frigelj offset

Zagreb,2004.

1. PREDGOVOR

2. Ljerka Morović Pavić:

 • Uvod
 • Kratki podsjetnik za suvlasnike zgrada
 • Neka pitanja o upravljanju stambenom zgradom

3. Ivica Palatinuš: Godišnji program upravljanja i održavanja zgrada

4. Davor Mrduljaš: Upravljanje i održavanje zgrada i propisi o gradnji

5. Berislav Maršanić: Sanacija ravnog i blagog kosog krova nadogradnjom stambene etaže

6. Petra Hrčić Palatinuš: Program obnove pročelja zgrada

7. Anton Kržan: Održavanje i tehnička kontrola dizala

8. Fedor Kritovac:

a) Uporabnost zgrade i čestice

b) Zadaće i funkcije kućnog i komunalnog reda

c) Poticanje i ostvarivanje dobrosusjedskih odnosa

9. Neven Holjević: Protupožarni sustavi i instalacije

10. Željko Jakobović:

a) Koncesije u dimnjačarskoj službi

b) Kontrola plinskih ložišta u stanovima

c) Nalaz o dimovodnom uređaju

11. Željko Fugger: Ugljični monoksid – podmukli ubojica

12. Tekst iz publikacije: Zaštita od požara

13. Gordana Carević: Prava i obveze vlasnika kulturnog dobra

14. Slavica Garac: Izvanparnični postupci

15. Nives Radišić: Vlasništvo posebnog dijela nekretnine – upis u zemljišne knjige

16. Petar Stracenski: Osnovni podaci o etažiranju

17. Uniqa osiguranje: Osiguranje zgrada

18. HEP Toplinarstvo d.o.o.

19. HEP Distribucija d.o.o., DP Elektra Zagreb

20. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

 • Izvod iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
 • Izvod iz Zakona o obveznim odnosima – Pravila o nalogu,
 • Uredba o održavanju zgrada,
 • Izvod iz Zakona o gradnji,
 • Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola,
 • Izvod iz Zakona o zaštiti od požara,
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
 • Odluka o dimnjačarskoj službi,
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dimnjačarskoj službi,
 • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda,
 • Odluka o izmjeni odluke o odvodnji otpadnih voda,
 • Odluka o priključivanju na komunalnu infrastrukturu,
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu,
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu,
 • Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda.