Zajmovi i krediti za obnovu i uređenje zgrada

Zajmovi i krediti za obnovu i uređenje zgrada

Najpovoljniji zajmovi i krediti poslovnih banaka za obnovu i uređenje zgrada, na tržišu! Kredite je moguće ugovoriti u OTP banci d.d. ili Privrednoj banci Zagreb uz kamatnu stopu

Kamata već od 2,50% fiksno za prvih 5 godina otplate kredita

Više na poveznici

Share this post