Zajmovi i krediti za obnovu i uređenje zgrada

Podrazumijevaju financiranje svih poslova upravljanja i održavanja zgrade kratkoročnim pozajmicama uz jednostavnu i brzu proceduru, kao i dugoročnim kreditima poslovnih banaka.

Zajmovima se može financirati cjelovito uređenje stambenih i poslovnih objekata, kao i predvidivi radovi i poslovi, te obnova poslije potresa i projekti energetske učinkovitosti uz najpovoljnije uvjete na tržištu

Kamata već od 2,70% fiksno za prve 3 godine otplate kredita

 • Sanacije: krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija i temelja,  ravnih i kosih krovova, dimnjaka i dimovodnih kanala,  klizišta
 • Zamjena instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja uključujući kotlovnice i dr.)
 • Popravak pročelja zgrade
 • Izolacija zidova, podova i temelja zgrade
 • Veći popravak, rekonstrukcija ili ugradnja dizala
 • Nadogradnja ravnog krova – kosi krov
 • Pokretanje svih potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama (postupci legalizacije objekta, komunalne naknade, izmjena građevinske dozvole…)
 • Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada uz mogućnost sufinciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Projekti povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama – sanacija krova, termoizolacija i hodroizolacija, sanacija vanjske ovojnice – fasade, izgradnja/rekonstrukcija dimnjaka, zamjena sustava grijanja, zamjena vanjske stolarije uz mogućnost financiranja projekta za sanaciju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Refinanciranje/zatvaranje postojećih zajmova -> kratkoročnih pozajmica i kredita odobrenih u drugoj banci, kao i drugih obveza i pozajmica odobrenih suvlasnicima pogotovo u slučaju kada suvlasnici žele promijeniti upravitelja kojim nisu zadovoljni, a vezani su otplatom zajma.

Sve poslove upravljanja i održavanja zgrada moguće je poduzimati uz vrlo povoljne namjenske eurske kredite s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom OTP banke ili Privredne banke Zagreb uz najpovoljnjije uvjete na tržištu i to:

 • bez upisa hipoteke na stanove u vlasništvu suvlasnika
 • bez depozita ili bilo kojih drugih instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada
 • jedino osiguranje kredita je redovna uplata primjerene visine zajedničke pričuve zgrade što ionako predstavlja zakonsku obvezu svakog suvlasnika
 • bez bilo kojih drugih instrumenata osiguranja, nepotrebnog administriranja i troškova
 • sve na temelju ostvarene poslovne suradnje Hrvatskog poslovnog centrg – stambeno poslovnog gospodarstva d.o.o. kao upravitelja zgrade s poslovnom bankom

POGODNOSTI KREDITA ZA OBNOVU I UREĐENJE ZGRADA

 • dulji rokovi otplate i do 15 godina (iznimno i do 20)
 • bez instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada
 • pojednostavljena i brza obrada kreditnih zahtjeva
 • mogućnost korištenja kredita uz fiksnu, varijabilnu i kombiniranu kamatnu stopu

NAMJENA KORIŠTENJA

 • za financiranje izrade energetskih certifikata i projektne dokumentacije
 • za sve vrste radova na stambenoj zgradi (radovi na krovištu, fasadi, podrumu, liftovima te ostali radovi u svezi s održavanjem i obnovom zgrada)
 • obnovu nakon potresa
 • za nabavu opreme i uređaja
 • za refinanciranje kredita iste namjene

INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • Bez instrumenata osiguranja!

NAPLATA KREDITA

 • izravnim terećenjem transakcijskog računa pričuve korisnika kredita u Banci
OTP